Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Poľnohospodárska prvovýroba

Ukrajina umožní predaj pôdy cudzincom

Ukrajina pravdepodobne od budúceho roka zruší moratórium na predaj poľnohospodárskej pôdy na Ukrajine. Zrejme to priláka zahraničných kupcov | 12/09/2011 | viac informácií

Miliónový podvod s dotáciami: 1,2 mld. litrov mlieka od fantómových kráv

Podľa oficiálnych štatistík sa má v maštaliach nachádzať 300 000 dojníc, ktoré majú 10 rokov a viac. Tieto mali spoľahlivo dávať mlieko, hoci niektoré boli už staršie ako 83 rokov. | 07/06/2011 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EÚ zakázala dovoz ošípaných z Litvy kvôli moru

Členské štáty Európskej únie, vydali zákaz na dovoz živých ošípaných z Litvy. Vilnius potvrdil, že klasickým morom na nakazilo 63 ošípaných. | 06/06/2011 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Chovy ošípaných sú ohrozené v celej Európskej únii

Drahé krmivá a pokles cien spôsobený obavami z kontaminácie dioxínmi ohrozujú chovy ošípaných v celej Európskej únii. Na poplach nebijú len poľnohospodári, ale aj krmovinári. | 21/02/2011 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Poľnohospodársky využívané plochy v EÚ

V krajinách EÚ-27 je poľnohospodársky využívaných asi 177,8 miliónov hektárov (ha) pôdy, z toho 106,7 mil. ha, t.j. približne 60 %, tvorí orná pôda. Obilniny sa pestujú na 60,7 miliónoch ha, čo je viac ako jedna tretina celkových plôch, resp. 57 % ornej pôdy. | 28/01/2011 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

O zamestnancoch v poľnohospodárskej výrobe v krajinách Európskej únie

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo v dvadsiatich siedmich krajinách EÚ poskytuje v súčasnosti pracovné príležitosti pre 17,5 milióna ľudí, t.j. pre 7,7 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. | 18/01/2011 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Možnosť vyjadriť postoj k budúcnosti SPP predĺžená do konca týždňa.

Touto cestou by sme vás chceli opätovne osloviť s možnosťou vyjadriť váš názor k budúcnosti SPP po roku 2013 prostredníctvom zaslania vašich odpovedí na otázky dotazníka Európskej komisie. Vaše odpovede nám môžete na doleuvedenú adresu zasielať až do 15. 01. 2011. | 11/01/2011 | viac informácií

Konzultačný dokument k vyhodnoteniu dopadov reformy SPP po roku 2013

Využite možnosť vyjadriť svoj názor | 13/12/2010 | viac informácií

Ako bude vyzerať SPP po roku 2013?

| 23/11/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Poľsko sa vyslovilo za komplexnú reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Poľský minister poľnohospodárstva Marek Sawicki sa vyslovil za komplexnú reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2013. V tejto súvislosti kritizoval nemecko-francúzsky dokument o jej budúcnosti. | 23/11/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EK tvrdí, že diskriminácia farmárov z nových členských krajín sa po roku 2013 skončí, ale...

Súčasný systém poľnohospodárskych dotácií, ktorý diskriminuje farmárov z nových členských krajín Európskej únie, sa po roku 2013 skončí. Uviedla to Európska komisia v novom návrhu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. | 19/11/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Bude veľmi dôležité, aby európski farmári, vrátane slovenských, dokázali čeliť novým výzvam

Poľnohospodárstvo spolu so spracovateľským priemyslom bude stáť v nadchádzajúcom období pred ďalšími vážnymi výzvami. „Považujeme za mimoriadne dôležité, aby im európski farmári, vrátane slovenských, boli schopní čeliť", povedal predseda SPPK Milan Semančík. | 03/11/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

COPA-COGECA ostro kritizuje plány Európskej Komisie, ktorá chce odsunúť ekonomické ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci európskeho rozpočtu na vedľajšiu koľaj

Najväčšia organizácia zastupujúca profesionálne poľnohospodárske organizácie a družstvá v Bruseli COPA-COGECA (C-C) ostro skritizovala dnešné plány Európskej komisie (EK), ktorá chcela, v rámci prehľadu rozpočtu EÚ, odsunúť ekonomické ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na vedľajšiu koľaj... | 29/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Francúzsko-nemecká pozícia pre silnú spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2013

Poľnohospodárstvo predstavuje strategickú činnosť, ktorá sa plne podieľa na stratégii "Európa 2020". Občania EÚ a spotrebitelia očakávajú, že európska poľnohospodárska politika zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva. | 22/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Nadchádzajúca reforma SPP je fundamentálnym krokom do budúcnosti!

Na Kongrese európskych farmárov odzneli príspevky zástupcov významných organizácií. Ken Ash z Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) upozornil, že pri súčasnom trende sa v nadchádzajúcom desaťročí je možné očakávať až 40%-ný nárast spotrebiteľských cien pre poľnohospodárske výrobky. Podľa neho je potrebné rozvinúť investície v rozvojových krajinách a bojovať proti svetovému hladu znižovaním chudoby vo svete... | 08/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vysoká účasť na Kongrese európskych farmárov poukázala na dôležitosť spoločnej poľnohospodárskej politiky

V Bruseli sa v dňoch 05. - 06. 10. 2010 uskutočnil Kongres európskych farmárov, ktorý organizovala COPA – COGECA (C-C - Organizácia združujúca európske profesionálne poľnohospodárske organizácie a družstvá, ktorej členom je aj SPPK). Kongres sa koná každé dva roky a tohtoročná účasť prevýšila akékoľvek očakávania. Z pôvodne plánovaných 450 účastníkov na kongres prišlo až ... | 08/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Českých farmárov má ochrániť pred väčšou byrokraciou Charta práv poľnohospodárov

To, že vypĺňanie najrôznejších formulárov pomaly zaberá viac času než samotná práca, patrí k častým „nárekom“ českých poľnohospodárov. Odteraz by ich však pred zbytočnou drezúrou zo strany úradníkov mala za riekou Moravou ochrániť Charta práv poľnohospodárov. | 06/08/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Poľnohospodárska prvovýroba

| 26/07/2010 | viac informácií

Spravodlivejšia spoločná poľnohospodárska politika je jedným z výsledkov verejnej diskusie

V Bruseli sa uskutočnila konferencia k budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky | 22/07/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Európska únia rokuje o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky

Rokovania o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie sa dostávajú do kritickej fázy. V Bruseli sa v pondelok a v utorok koná na európske pomery veľká konferencia, ktorú možno charakterizovať ako pomyselný štart diskusií o budúcnosti európskych farmárov. | 20/07/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie