Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Potravinárstvo a obchod

Smerom k novej európskej politike propagácie poľnohospodárskych a agropotravinárskych produktov.

Európska komisia predstavila v novembri 2013 návrh reformy informačnej a propagačnej politiky pre poľnohospodárske a agropotravinárske produkty. Tento návrh nasleduje po rozsiahlej diskusii... | 20/01/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Informácia o dovoze a vývoze poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, január - júl 2011 a 2010 (v mil. EUR)

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v období január - júl 2011 pasívne v objeme - 468,2 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa znížilo o 154,4 mil. EUR (24,8 %). | 20/10/2011 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Výčitka ohľadom nízkej kvality potravín vo východnej Európe nenašla odozvu

Obvinenia spotrebiteľských skupín, že spoločnosti predávajú v krajinách východnej Európy potraviny nižšej kvality, nie sú podľa Európskej komisie opodstatnené. Spoločnosti majú podľa nej právo prispôsobovať svoje produkty rozdielnym trhom. | 08/06/2011 | viac informácií

Správa o fungovaní systému RASFF v EÚ v roku 2009

Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) je efektívny nástroj EÚ, ktorého cieľom je poskytovať kontrolným orgánom výmenu informácií o problémoch a rizikách týkajúcich sa potravín a krmovín a o vykonaných opatreniach, v rámci zaistenia bezpečnosti potravín a krmovín. | 13/09/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Potravinárstvo a obchod

| 26/07/2010 | viac informácií
Financovanie