Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
FoodDrinkEurope (FDE)

Európska konfederácia výrobcov potravín a nápojov (CONFEDERATION OF THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES OF THE EU – CIAA)

Európska konfederácia výrobcov potravín a nápojov (CONFEDERATION OF THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES OF THE EU – CIAA) bola založená v roku 1982 v Belgicku. CIAA sídli v Bruseli a reprezentuje záujmy európskych producentov nápojov a potravín smerom k európskym ( Európska komisia, Európsky parlament, Rada ministrov, ekonomický výbor, sociálny výbor ...) a medzinárodným inštitúciám (WHO, FAO, WTO, CEN). Spolupodieľa sa na vývoji medzinárodných regulátorov a ekonomických sústav smerovaných k dosiahnutiu konkurencieschopnosti sektoru, bezpečnosti a kvality potravín, ochrany spotrebiteľa ako aj životného prostredia. Zastupuje záujmy najväčšieho priemyselného sektoru, najväčšieho zamestnávateľa a vývozcu v Európskej únii. CIAA podrobne sleduje vývoj európskej politiky so zreteľom na hygienu potravín, bezpečnosť potravín, označovanie potravín, zdravie, životné prostredie, Spoločnú poľnohospodársku politiku a medzinárodný obchod. Experti CIAA pripravujú odborné posudky a stanoviská k dôležitým dokumentom, ktoré sa po odsúhlasení všetkými členmi CIAA zasielajú na príslušné politické miesta.

Sekretariát CIAA koordinuje prácu približne 450 expertov, ktorí sú rozdelení do pracovných skupín a výborov pre tri nasledovné okruhy:

1. Potravinová a spotrebiteľská politika
2. Obchod a konkurencieschopnosť
3. Životné prostredie
4. Komunikácia

Prioritou CIAA je:

- zvýšiť dôveru spotrebiteľov k potravinám a nápojom (nástroj: prostredníctvom nutričných informácií a lepšou komunikáciou o problematike výživy, životného štýlu a zdravia.)
- garantovať hladké fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom regulovania podmienok v obchodných vzťahoch (nástroj: zjednodušenie nariadení na zabezpečenie férových konkurenčných podmienok medzi členskými štátmi EÚ, zlepšiť vzťahy medzi priemyslom a obchodom a pripraviť členov CIAA na rozšírenie sa na európsky trh.)
- zvýšiť konkurencieschopnosť producentov potravín a nápojov (nástroj: zaručenie, že priemysel bude zásobovaný surovinami primeranej kvality, v primeranom množstve)
- pomôcť pri dosiahnutí trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom posilnenia konkurencieschopnosti a zodpovednejších spoločných postupov

Členmi CIAA sú :

- Národné organizácie potravinárskeho a nápojového priemyslu členských štátov EÚ – tieto národné organizácie sú tvorené v členských štátoch EÚ buď jednotlivými potravinárskymi zväzmi, alebo priamo podnikmi.

- Európske odvetvové asociácie - ktoré na európskej úrovni reprezentujú jednotlivé odvetvia potravinárskeho a nápojového priemyslu. CIAA ich reprezentuje v otázkach záujmov, ktoré sú spoločné pre všetkých členov.

- Veľké potravinárske spoločnosti - CIAA prostredníctvom styčných výborov veľkých podnikov reprezentuje priamo niekoľko potravinových a nápojových podnikov, ktoré produkujú v Európskej únii. Členmi styčných výborov sú :

ADM
FERRERO
NESTLE EUROPE
BUNGE
GENERAL MILLS
PEPSICO
CADBURY EUROPE SA
HEINEKEN
PROCTER & GAMBLE
CAMBELL EUROPEl
HEINZ
SŰDZUCKER
CARGILL
KELLOGG´S
TATE&LYLE
COCA-COLA
KRAFT FOODS
UNILEVER
DANONE
MARS
YILDIZ HOLDING A.S.

 

Každá členská kategória má právo voliť vo Valnom zhromaždení CIAA, pričom rozdelenie je v nasledovnom pomere :

- 60 % pre národné organizácie
- 20 % pre odvetvia
- 20 % pre podniky

Slovenský potravinársky priemysel je členom Európskej konfederácie výrobcov potravín a nápojov od roku 2000. Za SR je v súčasnosti členom CIAA Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Potravinárska komora Slovenska (PKS), pričom každá z týchto komôr sa podieľa na hradení členského príspevku za SR 50 %.
 


« späť

Financovanie