Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Správy z EFSA

EFSA trvá na neškodnosti Bisfenolu A (BPA) napriek opačnému názoru rozhodujúcej časti vedeckej komunity

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal 21. januára 2015 vedecké stanovisko k obalovému materiálu, produktu chemickej syntézy, nazývanému Bisfenol A (BPA). Je to látka, ktorá sa vo veľkom používa v potravinárskych i nepotravinárskych aplikáciách... | 09/02/2015 | viac informácií

Problematické aspekty dnešného systému garantovania bezpečnosti potravín v EÚ (od Paracelseho princípu k endokrinným disruptorom)

Bezpečnosť potravín patrí oprávnene medzi priority EÚ. Ide ale o koncept, ktorý sa od určitého obdobia vyvíja a riadi nezávisle od „kvality potravín“, hoci je veľmi diskutabilné, či je to správne. Možno súhlasiť s tvrdením, že „nie všetky bezpečné potraviny sú kvalitné, pričom dlhodobá konzumácia potravín posúdených ako bezpečné, ktoré nespĺňajú kvalitatívne kritériá, môže byť riziková“... | 12/01/2015 | viac informácií

Vtáčia chrípka H5N8: EFSA posudzuje miesta vstupu do Európy

| 18/12/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Akrylamid v potravinách: konzultácia „pomôže vylepšiť stanovisko EFSA“

| 15/12/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Ebola a spoločenské zvieratá: EFSA a ECDC hodnotia riziká

| 09/12/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vedecké stanovisko o riziku verejného zdravia spojenom s dodržiavaním chladiarenského reťazca počas skladovania a prepravy mäsa – časť druhá – mleté mäsá všetkých druhov zvierat

| 11/08/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Skladovanie vajec a Salmonella

| 11/08/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stanovisko k súčasným hodnotám MRL pre teflubenzurón

| 22/04/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Stanovisko k súčasným hodnotám MRL pre kaptán

| 22/04/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vedecké stanovisko hodnotenia kaolínu a sodnej soli polyakrylovej kyseliny

| 22/04/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vedecké stanovisko – kopolymér v nanoforme

| 22/04/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EMRISK 2012-2013 publikácia

| 22/04/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Bisphenol A: Úrad EFSA ukončí prehodnotenie do konca roku 2014

| 11/04/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín ukončil celkové hodnotenie rizika aspartámu so záverom, že pri súčasnej úrovni expozície je aspartám bezpečný

| 11/12/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vedecké stanovisko k hodnoteniu bezpečnosti druhov Ephedra (Chvojníka) používaných v potravinách

| 02/12/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Limity dnešného systému garantovania bezpečnosti potravín

Bezpečnosť potravín je relatívne nový koncept, ktorý sa postupne oddelil od konceptu kvality a dnes je na akosti potravín úplne nezávislý... | 30/10/2013 | viac informácií

EFSA hovorí: Detská výživa "podporujúca rast" nemá žiadny ďalší význam vo vyváženosti stravy

| 30/10/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vedecké stanovisko o bezpečnosti polyvinylalkohol- polyetylénglykol kopolymérového štepu ako prídavnej látky do potravín

| 16/08/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Jedlo je pre spotrebiteľa hlavným zdrojom BPA, potenciálne škodlivý môže byť tiež termopapier

| 12/08/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EFSA vydá smernice pre všetky dvojročné potravinové štúdie

| 12/08/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie