Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Rôzne

Sú biopotraviny lepšie?

Agentúra AFP nedávno vydala zaujímavý článok nazvaný „Sú biopotraviny lepšie?“, pričom si hneď v nadpise odpovedala, že „to nie je jasné“... | 10/12/2012 | viac informácií

Voľný pohyb tovaru a kapitálu verzus potravinová bezpečnosť

Vystúpenie na 6. Europskom sympóziu „Poľnohospodárstvo, obchod a služby“ v Tatranskej Lomnici. | 28/03/2011 | viac informácií

Na dovezenom tovare musí byť podľa Európskeho parlamentu jasne uvedené, odkiaľ pochádza

Na tovare, ktorý sa do Európskej únie dováža z tretích krajín, musí byť podľa europoslancov jasne uvedené, odkiaľ tieto výrobky pochádzajú, aby sa spotrebitelia mohli ľahšie rozhodovať. | 27/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Výroba potravín a nápojov patrí medzi najdynamickejšie priemyselné odvetvia v EÚ

Výroba potravín a nápojov je jedným z najdôležitejších a najdynamickejších priemyselných odvetví v Európe. V tomto odvetví pôsobí približne 310 000 spoločností a odvetvie poskytuje prácu pre viac ako 4 milióny ľudí. | 27/10/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Účinnosť nadobudli nové ustanovenia, týkajúce sa označovania určitých potravinárskych farbív

Od utorka 20. júla 2010 nadobudli účinnosť nové ustanovenia európskeho nariadenia, týkajúce sa označovania určitých potravinárskych farbív, a to konkrétne E 102, E 104, E 110, E 122, E 124, E 129. | 21/07/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Informácie o potravinách pre spotrebiteľov - pripravujú sa zmeny v označovaní

Európska únia v súčasnosti zvažuje zavedenie striktnejších pravidiel na označovanie potravín. Má to pomôcť spotrebiteľom vybrať si zdravšiu možnosť a zároveň znížiť obezitu, ktorá ostáva veľkým zdravotným rizikom. | 06/07/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

EÚ používa od 1. júla 2010 pre biopotraviny nové logo "Eurolist“

Od 1. júla 2010 sa novým ekologickým európskym logom musia označovať všetky predbalené biopotraviny v Európskej únii. Používanie nového loga sa riadi nariadením Európskej komisie (EK) z 24. marca 2010. | 01/07/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Potraviny v SR dosahovali v minulom roku približne 81 percent cenového priemeru EÚ

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v SR dosahovali v minulom roku približne 81 % priemeru Európskej únie. Slovensko tak patrí do skupiny krajín, v ktorých sa cenová úroveň tovarov a služieb pohybuje v rozpätí od 10 do 30 % pod priemerom EÚ. | 30/06/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Miroslav Toman: Kvalita, konkurencieschopnosť a budúci rozvoj potravinárstva sú našimi prioritami

Kvalita, konkurencieschopnosť a budúci rozvoj výroby potravín patria medzi základné priority Potravinárskej komory Českej republiky. Na stretnutí s predstaviteľmi SPPK to v Bratislave povedal prezident PK ČR Miroslav Toman. | 29/06/2010 | viac informácií

Online vydávaný časopis “Bite” - Úrad pre potraviny vo Veľkej Británii

Úrad pre potraviny vo Veľkej Británii (Food Standards Agency, FSA) štvrťročne vydáva časopis „BITE“, v ktorom sa zameriava na aktuálne problematiky súvisiace s potravinami. Druhé číslo časopisu sa venuje problematike nanotechnológií. | 28/05/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych výrobkov a potravín na získanie „Značky kvality SK“ bola predĺžená do 23.12.2009

| 15/12/2009 | viac informácií

V čom je rozdiel medzi potravinami pre zvláštnu výživu a potravinami s určitým tvrdením?

Podľa DG SANCO je legislatíva pre potraviny pre špeciálne výživové účely možno nadbytočná, pokiaľ existuje legislatíva pre zdravotné a výživové tvrdenia a fortifikáciu. | 27/11/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Nariadenie Komisie (ES) č.1097/2009 zo 16.11.2009 – aktualizácia maximálnych limitov rezíduí pesticí...

Dňa 16.11.2009 bolo prijaté nové Nariadenie Komisie (ES) č. 1097/2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 396/2005. | 23/11/2009 | viac informácií

Prepracovaná európska smernica o potravinách na osobitné výživové účely

| 18/11/2009 | viac informácií

Komunitný zoznam zdravotných tvrdení bude pravdepodobne prijatý do konca roku 2010

Závery zo stretnutia Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Pracovnej skupiny expertov pre zdravotné a výživové tvrdenia v Bruseli. | 07/08/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Šesť umelých farbív používaných v potravinách sa spája s hyperaktivitou detí

Dobrovoľná iniciatíva výrobcov potravín a poskytovateľov potravinárskych služieb vo Veľkej Británii za odstránenie šiestich umelých farbív z potravín určených pre deti má vládnu podporu. | 03/08/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Švédsko podporuje stravovanie priaznivé pre klímu

Švédska štátna potravinová správa v spolupráci so Švédskou agentúrou pre ochranu životného prostredia presadzuje implementáciu doporučení na zníženie spotreby mäsa, ryže, palmového oleja a balených vôd za účelom obmedzenia emisií skleníkových plynov. | 22/07/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Svetová cena za prínos v oblasti potravín za rok 2009

| 30/06/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Pokračovanie v príprave potravinovej legislatívy a stanoviská v oblasti bezpečnosti potravín

Informácia zo stretnutia pracovnej skupiny expertov pri stálom výbore EK pre všeobecné potravinové právo. | 04/06/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Informácia o návrhu limitov pre dioxínom nepodobné PCBs

| 17/03/2009 | viac informácií
Financovanie