Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Poľnohospodárske komodity

JESENNÝ DISPEČING k 22.novembru 2010

JESENNÝ DISPEČING k 22.novembru 2010

JESENNÝ DISPEČING k 22.11.2010

- časť zberových plôch zemiakov zostane nepozbieraných;
- pokročil zber kukurice na zrno a cukrovej repy;
 

 

Stav jesenných zberových prác, produkcia a hektárové úrody

Z cenzu jesenných zberových prác k 22. novembru vyplýva, že zber zemiakov bol ukončený, pričom časť zberových plôch nebude možné pozbierať z dôvodu podmáčania a záplav. Prakticky v závere je zber slnečnice, hoci niektoré regióny naďalej avizujú, že určitá časť plôch osiatych slnečnicou nebola do týchto chvíľ pozbieraná. Aj u tejto komodity komplikujú zber podmáčané plochy. V porovnaní s uplynulým dispečingom sa významne posunul zber kukurice na zrno. Podľa harmonogramu zberových prác stanoveného oboma cukrovarmi pokračuje zber cukrovej repy, ktorá je pozbieraná z približne troch štvrtín plôch.
 

Doterajšia produkcia kukurice na zrno predstavuje asi 512-tisíc ton s priemernou úrodnosťou 4,80 tony na hektár. V roku 2009 bola dosiahnutá definitívna úroda kukurice vo výške 6,85 t/ha.
 

Aktuálna úrodnosť cukrovej repy je 51,23 t/ha, pri priemernej cukornatosti 15,3%. Definitívna úrodnosť v roku 2009 bola 56,34 t/ha. Doterajšia produkcia sa pohybuje na úrovni 668-tisíc ton. Ukončenie kampane sa očakáva koncom roka. Slovenskej republike po reforme cukru v rámci EÚ zostala národná kvóta cukru vo výške 112 319,5 ton. Táto je medzi zvyšné dva cukrovary rozdelená v nasledovnom pomere - Slovenské cukrovary, s.r.o. so sídlom v Seredi majú pridelenú kvótu 43 841 ton a Považský cukor, a.s. so sídlom v Trenčianskej Teplej má pridelenú kvótu 68 478,5 ton.
 

Tesne pred ukončením je zber slnečnice, ktorá sa pestovala na výmere 88 576 hektárov. Doteraz bola pestovateľmi zozbieraná z približne 97% plôch. Čo sa úrodnosti týka, celoštátny hektárový priemer dosiahol 1,72 tony. V roku 2009 bola definitívna úrodnosť slnečnice 2,26 t/ha. Produkcia osciluje na úrovni 148-tisíc ton.
 

Zber zemiakov pokladáme za ukončený. Už teraz je však isté, že nemôžme byť spokojní s výsledkami úrodnosti, ktorá z pohľadu celoslovenského priemeru dosiahla 13,67 t/ha. V porovnaní s predchádzajúcimi rokom ide o značný prepad tohto významného ukazovateľ, až o 4,93 t/ha. V roku 2009 bola priemerná úrodnosť zemiakov v SR na úrovni 18,60 t/ha. Celkovo bolo v tomto pestovateľskom roku v rámci SR vyprodukovaných 131 080 ton zemiakov.
 

Prameň: SPPK Bratislava
26.november 2010

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie