Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Poľnohospodárske komodity

Aktuálny priebeh počasia znova rozbehne 2700 kombajnov

Aktuálny priebeh počasia znova rozbehne 2700 kombajnov

Ing. Štefan Adam, riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb na Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

        Za ostatný týždeň (25. júla – 1. augusta) postúpil priebeh žatevných prác len veľmi nepatrne. Výraznejší posun v zbere hustosiatych obilnín a repky komplikovalo daždivé počasie, ktoré významným spôsobom ovplyvnilo i kvalitu produkcie.

       Na Slovensku je v súčasnosti pozberaných 59,13 percent plôch hustosiatych obilnín a žatva sa vďaka nadpriemerným zrážkam stále nezačala v najsevernejších oblastiach Slovenska - Orava, Liptov, Kysuce a Spiš.

       V súčasnosti máme „pod strechou“ pšenicu z 60,63 percenta výmery, čo predstavuje zožatú produkciu na úrovni 1 009 tisíc ton. Priemerná úrodnosť pšenice je aktuálne na úrovni 4,57 tony z hektára. 
        Postup žatvy do severnejších oblastí Slovenska ale významným spôsobom ovplyvňuje priemernú úrodu pšenice a najmä jej kvalitu. Nemôžeme zabúdať ani na to, že o škodách na porastoch plodín po nadmerných zrážkach sa dozvieme až po opätovnom rozbehnutí žatevných prác v najbližších dňoch. Z hlásení z jednotlivých regiónov ale máme informácie, že priemerné úrody sa oproti súčasnému priemeru významným spôsobom znížia a časť porastov je už teraz napadnutá hubovitými ochoreniami.
        Pri jačmeňoch (ozimný a jarný) máme v skladoch produkciu zo 67,41 percent plôch.
        Do záverečnej fázy sa blíži zber repky, ktorá je pozberaná už na ploche 84,73 percent plôch a priemerná úrodnosť dosahuje 2,31 tony z hektára. Pri tejto olejnine očakávame, aké budú ďalšie hlásenia z regiónov a ako významne dažde plodinu poškodili.

       Čo sa týka cenového vývoja, ten závisí predovšetkým od kvality a množstva produkcie v rozhodujúcich krajinách EÚ, akými sú Francúzsko a Nemecko. Slovenskí mlynári v súčasnosti prejavujú záujem o domácu pšenicu, keďže naši poľnohospodári stihli zožať viac ako polovicu plôch pred prívalovými zrážkami a pozberaná produkcia vykazuje vysoké kvalitatívne parametre.

      Situácia v Českej republike je komplikovanejšia. Pokiaľ zrážková činnosť bola na oboch brehoch rieky Moravy približne rovnaká, tu sa vďaka rozličným klimatickým podmienkam žatva ešte nerozbehla. Pozberaných je len 17,36 percent hustosiatych obilnín a 50,68 percenta repky.
       Situácia v Maďarsku je opačná, tu by žatvu mali v priebehu aktuálneho týždňa ukončiť, keď je pozberaných 85 až 90 percent plôch pšenice.

Vývoj počasia na celom území Slovenska a aj predpovede meteorológov na najbližšie hodiny vyzerajú optimisticky. Je preto možné očakávať, že poľnohospodári už v najbližších dňoch využijú na žatevné práce všetkých 2709 kombajnov, z toho 119 nových, s ktorými pri zbere hustosiatych obilnín a olejnín disponujú.

 

© Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK


« späť

Financovanie