Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Potravinárske komodity

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v období január až júl 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až júl 2014 bolo pasívne v objeme – 593,6 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 187,8 mil. EUR /46,3 %/. | 10/10/2014 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Med kontaminovaný peľom GMO sa nebude predávať

Na základe sťažnosti, ktorú v Bavorsku predložili nemeckí výrobcovia medu, vydal Európsky súdny dvor bezprecedentný verdikt: bez predbežného povolenia sa nebude môcť predávať med kontaminovaný peľom pôvodom z GMO kukurice, pestovanej v rámci vedeckých pokusoch na poli. Európski poslanci za zelených vítajú toto rozhodnutie, ktoré je spochybnením rozhodnutia Európskej komisie opustiť politiku nulovej tolerancie pre nepovolené GMO v EÚ. | 23/09/2011 | viac informácií

49. Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava AGRA

Podľa informácie riaditeľa Pomurski sejem, d.d. Slovinska sa v dňoch 20 – 25. augusta uskutoční 49. Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava AGRA v Gornja Radgona v Slovinsku. | 21/12/2010 | viac informácií

Nákupná cena mlieka, odbytové a spotrebiteľské ceny mlieka a vybraných druhov mliečnych výrobkov v septembri 2010

Priemerná nákupná cena surového mlieka sa v septembri 2010 zvýšila oproti augustovej cene o 3,6% na 27,93 €/100 kg. Medziročne priemerná nákupná cena mlieka v septembri 2010 bola vyššia o 33,2%... | 08/11/2010 | viac informácií

Slovenský ovčí salašnícky údený syr získa ochrannú známku únie

Európska komisia rozhodla 18.10.2010, že slovenský ovčí salašnícky údený syr zaradí medzi zaručené tradičné špeciality EÚ. | 19/10/2010 | viac informácií

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na získanie ocenenia "Značka kvality SK"

Žiadosť je potrebné doručiť do 10. decembra 2010. | 18/10/2010 | viac informácií

Slovenskí spotrebitelia chcú slovenské potraviny. Sú presvedčení o ich vyššej kvalite a ich význame pre rozvoj ekonomiky a zamestnanosti na Slovensku.

Výsledky z prieskumu zameraného na zistenie záujmu slovenských spotrebiteľov o slovenské potraviny. Prieskum Únie potravinárov Slovenska uskutočnený na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex v Nitre. | 30/09/2010 | viac informácií

KUPUJ SLOVENSKÉ POTRAVINY

| 31/08/2010 | viac informácií

Únia potravinárov Slovenska na Agrokomplexe 2010 v Nitre

Únia potravinárov Slovenska v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a za finančnej podpory Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a rozvoja vidieka SR usporiadala na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex v Nitre vzdelávaco-súťažné aktivity na podporu predaja slovenských potravín a na prezentáciu potravín vyrobených na Slovensku. | 31/08/2010 | viac informácií

Ponuka mliečnych výrobkov v obchodných reťazcoch na Slovensku

Vyhodnotenie prieskumu: podľa výsledkov prieskumu sa ponúka v obchodných reťazcoch na Slovensku 42,7% domácich slovenských výrobkov. | 14/06/2010 | viac informácií

Výzva MP SR na prihlásenie potravinárskych výrobkov na získanie „Značky kvality SK“.

Prihlášku je možné poslať do 15. júla 2010. | 11/05/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Nákupná cena mlieka, odbytové a spotrebiteľské ceny mlieka a vybraných druhov mliečnych výrobkov v októbri 2009

Priemerná nákupná cena surového mlieka v októbri 2009 sa zvýšila oproti septembrovej cene o 10,8 % na 23,24 €/100 kg /7,0 Sk/kg/. | 07/12/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov január – august 2009 (v mil. EUR)

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až august 2009 bolo pri medziročnom znížení dovozov aj vývozov pasívne v objeme -588,9 mil. EUR /17 741 mil. Sk/. V porovnaní s rovnakým obdobím m.r. sa zhoršilo o 1,8%, čo predstavuje 10,6 mil. EUR /319 mil. Sk/. | 18/11/2009 | viac informácií

Udržateľnosť v sektore mliekárenstva

24.9.2009 boli z iniciatívy 7 subjektov aktívnych v oblasti produkcie a spracovania mlieka spustené nové internetové stránky. | 29/09/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Hospodárske výsledky potravinárskeho priemyslu v I. polroku 2009

| 21/09/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Možnosti spolupráce Výskumného ústavu potravinárskeho

| 16/09/2009 | viac informácií

Nákupná cena mlieka, odbytové a spotrebiteľské ceny mlieka a vybraných druhov mliečnych výrobkov v máji 2009

| 02/07/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Nákupná cena pšenice, odbytové a spotrebiteľské ceny múky a vybraných druhov pekárenských výrobkov v máji 2009

| 29/06/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Predaj z „dvora“

Správa z vystúpenia zástupcu MP SR na odbornom seminári „Aktuálne otázky v oblasti podpory pre chovateľov ošípaných“ – téma: Priamy predaj malých množstiev a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu. | 17/06/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v I. štvrťroku 2009 a 2008 /v mil. EUR/

| 17/06/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie