Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Problematika OR z pohľadu potravinárov

Obchodné reťazce a Európska komisia - medzi nádejou a dezilúziou

V júli 2014 vydala Európska komisia dlho očakávané Oznámenie k potieraniu nekalých obchodných praktík, ktorého hlavným návrhom je voľba samoregulácie ako nástroja na riešenia zadefinovaného problému. Oznámenie by malo byť záverom verejnej konzultácie vo forme Zelenej knihy o nekalých obchodných praktikách... | 20/10/2014 | viac informácií

Vyhlásenie účastníkov medzinárodnej konferencie « Nerovnováha v potravinovom reťazci a jej dôsledky »

| 16/05/2014 | viac informácií

Obchodné reťazce, zákon a dezilúzia

| 28/10/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Syntéza odpovedí na Zelenú knihu o nekalých obchodných praktikách.

Zelená kniha Európskej komisie „Nekalé obchodné praktiky (NOP) v zmluvných vzťahoch v potravinovom i nepotravinovom reťazci v Európe. | 27/09/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Odpovede SPPK na otázky v Zelenej knihe o nekalých obchodných praktikách

Zelená kniha o nekalých obchodných praktikách (NOP) | 09/05/2013 | viac informácií

Seminár COPA COGECA k obchodným reťazcom

Po dlhšom čase zorganizovala COPA COGECA seminár venovaný téme obchodných reťazcov | 11/05/2012 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Zásadný nesúhlas s návrhom Zákona o zrušení zákona č. 140/2010 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny.

| 17/12/2010 | viac informácií

Obchodné reťazce – Rozporové konanie a konferencia v Brne

(Informácia) | 17/12/2010 | viac informácií

Podpora predaja slovenských potravín zo strany SPPK

Úloha SPPK pri podpore presadzovania slovenských značiek na trhu | 08/12/2010 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vystúpenie predsedu SPPK na porade predsedov poľnohospodárskych komôr vo Viedni.

| 30/09/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Právna analýza problematiky zmlúv uzatvorených v zahraničí

| 16/09/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Kvalita a bezpečnosť potravín v kontexte globalizácie

| 27/03/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Veľkodistribúcia potravín v kontexte globalizácie

| 08/01/2009 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Obchodné reťazce, Európska komisia a ultraliberalizmus

| 17/10/2008 | viac informácií

ZDIERANIE V SEKTORE VEĽKODISTRIBÚCIE NA FRANCÚZSKY SPÔSOB

Preklad z francúzskeho mesačníka "Le Monde Diplomatique" na tému obchodných reťazcov. | 23/09/2008 | viac informácií

Friedrich August von Hayek a ekonomický liberalizmus

Friedrich August von Hayek a ekonomický liberalizmus v ponímaní jeho dnešných protagonistov a vo svetle skúseností naakumulovaných za posledných 25 rokov | 05/09/2008 | viac informácií

Legislatívna úprava vzťahov medzi obchodnými reťazcami a ich dodávateľmi v slovenskom a európskom kontexte

RNDr. Igor Šarmír, PhD, riaditeľ Odboru potravinárstva a obchodu SPPK Obsah vystúpenia na 3. Európskom seminári Tatranská Lomnica 9.-11. apríl 2008 | 15/04/2008 | viac informácií

Problematika obchodných reťazcov z pohľadu SPPK

| 18/02/2008 | viac informácií
Financovanie