Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Projektové podpory v období 2007-2013

Program rozvoja vidieka SR 2007-13 na polceste

Program rozvoja vidieka SR 2007-13 na polceste

         Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2007-2013 sa v roku 2010 dostal do polovice. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR práve spracúva strednodobé hodnotenie, ktoré musí byť do konca tohto roka doručené Európskej Komisii. Tá už pripravuje nové nariadenia pre ďalšie sedemročné programovacie obdobie po roku 2013, ktoré by mali byť vydané koncom roka 2011, resp. v priebehu roka 2012. Za prebiehajúce obdobie však už vieme povedať, že rozpočet určený pre PRV SR na roky 2007-13 je už takmer vyčerpaný. Informoval o tom na nedávnom stretnutí s poľnohospodármi Ing. Ján Beňadik, poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Sekcie rozvoja vidieka MPRV SR.
 

        Čo teda môžeme od PRV SR ešte očakávať od roku 2011? Schválenie projektov s nižšími nákladmi, dočerpanie rozpočtu, už iba pár výziev? Na najpopulárnejšie opatrenie Osi I. – „1.1. Modernizácia fariem“ by ste už mali radšej zabudnúť – nová výzva už zrejme nebude. Celkovo sa totiž v troch výzvach predložilo 4 186 projektov, z čoho bolo doteraz uzatvorených 969 zmlúv. Z celkového rozpočtu na toto opatrenie (433 mil. €) tak nezostávajú takmer žiadne prostriedky. Podobne je to takmer u všetkých ostatných opatrení Osi I. i Osi III. Výzvy budú možno otvorené už iba v rámci opatrenia „3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam“, kde zostáva asi 85,43 mil. € (na vyspelé technológie) a v rámci opatrenia „3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (časti A, B)“. Tých málo zvyšných finančných prostriedkov v ostatných opatreniach sa využije na už predložené projekty, resp. pre zazmluvnené subjekty. Ministerstvo predpokladá, že v II. polroku 2011 by ešte mohli byť otvorené výzvy v rámci opatrenia „1.4. Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov“, kde zostáva 25 mil. €, prípadne pre opatrenia 1.7. a 3.3. týkajúce sa poradenstva a odborného vzdelávania a informovania.
 

        Od 1.1. 2011 sa však v zmysle novej európskej legislatívy mierne zmenia aj podmienky – oprávnené výdavky budú až od podania ŽoNFP (teda nie od 1.1. 2007 ako to bolo predtým) s výnimkou opatrení 1.6. a 1.7. Zjednodušia sa tiež požiadavky na poľnohospodárov čerpajúcich z opatrenia „1.7. Využívanie poradenských služieb“, ktorí budú musieť namiesto pôvodných siedmych splniť aspoň jednu z týchto požiadaviek.
 

         Záver z týchto informácií si už iste urobí každý sám. Z našej strany si dovoľujeme iba odporúčať, aby boli podnikateľské subjekty v poľnohospodárstve obozretné pri uzatváraní neperspektívnych zmlúv so spoločnosťami, ktoré by ich snáď mohli zavádzať a sľubovať nové výzvy v rámci PRV SR 2007-13. Podľa nášho názoru je treba sa sústrediť už iba na naplnenie súčasných dohôd, aby bolo možné riadne a úplne dočerpať zazmluvnené prostriedky z PRV a zamerať pozornosť na nasledujúce programovacie obdobie rokov 2013-2020 (viď informácie na tejto stránke v rubrike EÚ – SPP).
 

Odporúčame obrátiť sa na:
Komplexné poľnohospodárske poradenstvo a služby, s.r.o.

(december 2010)
 

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie