Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Zaujímavé informácie

Informácia o realizácii mikroprojektu "Česko-slovenské poľnohospodárstvo pre budúcich dvadsať rokov"

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO REGIÓNOM BIELE KARPATY.

Registračné číslo: CZ/FMP/06/0199

Riešitelia mikroprojektu sú: Agrárna komora Českej republiky, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Mendelova univerzita v Brne.

Hlavným cieľom riešeného mikroprojektu je rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi subjektmi z oblasti poľnohospodárstva, rozvoj česko-slovenského poľnohospodárstva na nasledujúcich 20 rokov, výmena teoretických a praktických znalostí, skúseností a informácií z oblasti poľnohospodárstva a poľnohospodárskej výroby a prenos know-how od zástupcov popredných českých a poľnohospodárskych podnikov a popredných vedeckých a poľnohospodárskych odborníkov. Hlavný cieľ aj špecifické ciele mikroprojektu, ako je usporiadanie konferencie zameranej na rozvoj česko-slovenského poľnohospodárstva pre nasledujúcich 20 rokov a vydanie publikácie s prednáškou a príspevky odborníkov, sa podarilo úspešne naplniť.

Konferencia, ktorá sa konala 3. mája 2012 v Zlíne, v aule UTB, sa stretla s nebývalým záujmom účastníkov z Českej a Slovenské republiky. Zúčastnilo sa jej takmer 560 účastníkov, prevažne z poľnohospodárskej praxe, ale aj z rozhodovacej sféry, výskumných pracovísk a stredných a vysokých poľnohospodárskych škôl. Konferencia sa tešila aj záujmu politikov rôznych politických strán.

V rámci konferencie bola realizovaná na 10 paneloch výstava, ktorá v tabuľkách a grafoch ukazuje na postavenie českého a slovenského poľnohospodárstva v EÚ a uvádzala hlavné námety možného ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva.

Jedným z výstupov mikroprojektu sú publikácie:
Čuba F., Hurta J., Zemědělství pro příští dvacetiletí a Sborník referátů z konferencie, ktorý obsahuje plné znenie príspevkov odborníkov, prednesených na konferencii. Jedná sa o príspevky: Ing. Bacu, Ing. Fajmana, Ing. Capa, prof. Vašáka, prof. Zemana a prof. Doležala, Príspevky sa zaoberajú otázkami vývoja rastlinnej výroby, chovom dobytka, ošípaných, oviec a kôz, kvalitou potravín a energetickými potrebami poľnohospodárstva v nasledujúcich 20 rokoch. Obsahuje tiež príspevok, ktorý sa zaoberá poľnohospodárskou politikou EÚ pre budúcich dvadsať rokov.

Publikácie dostali účastníci konferencie a určitý počet je pre záujemcov ešte k dispozícii na Agrárnej komore Českej republiky a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.

 

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie