Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Zaujímavé informácie

Správa EÚ je podkladom pre efektívny boj proti rozvoju bakteriálnej rezistencie

Správa EÚ je podkladom pre efektívny boj proti rozvoju bakteriálnej rezistencie

Európske agentúry publikovali prvú ucelenú analýzu dát

Používanie určitých antimikrobiálnych látok u ľudí a zvierat je spojené s rezistenciou humánnych a zvieracích kmeňov baktérií k týmto antimikrobikom. Existujú aj výrazné rozdiely medzi spotrebou antimikrobiálnych látok u ľudí a zvierat v jednotlivých krajinách EÚ. Toto sú dva zo záverov prvej ucelenej analýzy dát, ktorú spoločne publikovali Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska lieková agentúra (EMA).

Prvá spoločná správa ECDC, EFSA a EMA o ucelenej analýze spotreby antimikrobiálnych látok a o výskyte antimikrobiálnej rezistencie u humánnych a zvieracích kmeňov baktérií tiež odhalila potrebu zaoberať sa reálnym nedostatkom dát, aby bolo možné vykonávať ďalšie analýzy a závery. Medzi chýbajúce patria napr. dáta o spotrebe antimikrobiálnych látok u jednotlivých druhov zvierat, dáta z niektorých krajín o spotrebe antimikrobiálnych látok v nemocniciach či dáta o rezistencii bežnej mikroflóry u zdravých a chorých ľudí.

Analýza dát bola vykonaná na žiadosť Európskej komisie a spája dáta z piatich európskych monitorovacích sietí, ktoré získavajú dáta od členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a Švajčiarska.

Cieľom tohto holistického prístupu je lepšie využívať existujúce údaje a tým posilniť systémy koordinovaného monitoringu spotreby antimikrobiálnych látok a antimikrobiálnej rezistencie v humánnej a veterinárnej medicíne a umožniť tvorcom politík rozhodnúť o najlepšom spôsobe, ako sa vysporiadať s antimikrobiálnou rezistenciou u ľudí a zvierat.

Spoločná správa Akčný plán proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie Európskej komisie. Dáta tiež budú využité pri príprave metodík a priorít v boji proti rozvoju antimikrobiálnej rezistencie.

Tento report je prvým zo série správ, ktoré EMA, EFSA a EDCD plánujú publikovať na základe dát zbieraných rôznymi monitorovacími sieťami.

Dostupnosť presných údajov o používaní antimikrobiálnych látok a o výskyte antimikrobiálnej rezistencie je základným krokom k implementácii prístupu, ktorý umožní minimalizovať rozvoj rezistencie a zachová antimikrobiálne látky funkčné pre budúce generácie.

EFSA


« späť

Financovanie