Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Zaujímavé informácie

Informácia nájomné zmluvy a Slovenský pozemkový fond

Informácia nájomné zmluvy a Slovenský pozemkový fond

 

 

 

 

 

 

Na dnešnom stretnutí s pani Matečnou  generálnou riaditeľkou SPF nám boli poskytnuté nasledovné informácie:

 

  1. Nájomné zmluvy

Slovenský pozemkový fond priebežne aktualizuje nájomné zmluvy, ktoré skončili v septembri, resp. decembri 2014. Je ich cca 800.

Generálna riaditeľka dala pokyn, aby bolo všetkých 800 zmlúv pripravených najneskôr do 31.3.2015 a boli predložené na schválenie výboru fondu v apríli 2015. Táto situácia, nejestvujúca nájomná zmluva s užívateľmi pozemkov,  nemá a nebude mať vplyv na poberanie dotácií z PPA.

 

  2. Vydávanie pôdy v správe SPF mladým poľnohospodárom

Vzhľadom k tomu, ako sú nastavené podmienky (resp. výnimky pre určité skupiny subjektov), situácia s vydávaním pôdy mladým poľnohospodárom nie je jednoduchá. Početne nebude veľa podnikov (podľa vyjadrenia GR p. Matečnej),  ktoré budú môcť vydať pôdu mladým poľnohospodárom

Podniky sa budú musieť dohodnúť so žiadateľmi z radov mladých poľnohospodárov, ktorú pôdu im vydajú. Mladí poľnohospodári musia splniť pomerne náročné podmienky.

Do všetkých nových zmlúv dáva SPF klauzulu, ukladajúcu povinnosť subjektu vydať pôdu mladému poľnohospodárovi,  ak o ňu požiada za stanovených pravidiel.

 


« späť

Financovanie