Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Zaujímavé informácie

Zmena predsedu a štatutárneho zástupcu Slovenskej živnostenskej komory

Zmena predsedu a štatutárneho zástupcu Slovenskej živnostenskej komory

 

 

 

 

 

 

 

6. februára 2015 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnilo Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory, na ktorom bol odvolaný z funkcie predsedu Ing. Tomáš Novotný, MBA a výkonom tejto funkcie poverený Ján Martiniak.

 

 

Slovenská živnostenská komora nenesie po tomto dátume právnu zodpovednosť za prijaté záväzky  Ing. Tomášom Novotným, MBA

 

                                                             Ján Martiniak

                                                     poverený výkonom funkcie

                                                              predsedu SŽK


« späť

Financovanie