Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Zaujímavé informácie

Pozrite si podiel slovenských potravín v obchodoch v druhom polroku 2014

Pozrite si podiel slovenských potravín v obchodoch v druhom polroku 2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 12a) ods. 4 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam prevádzkovateľov podľa percentuálneho podielu obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu v II. polroku 2014

p. č.

Obchodné meno prevádzkovateľa

Sídlo

Podiel

1.

COOP JEDNOTA SD, Nové Zámky

Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky

74,6

2.

COOP JEDNOTA SD, Vranov n/Topľou

Nám. slobody 79, 093 01 Vranov n/Topľou

74,4

3.

COOP JEDNOTA SD, Michalovce

Obchodná 2, 071 20 Michalovce

73,7

4.

COOP JEDNOTA SD, Prešov

Konštantínova 3, 081 77 Prešov

73,5

5.

COOP JEDNOTA SD, Humenné

Družstevná 24, 066 27 Humenné

71,6

6.

COOP JEDNOTA SD, Levice

Dopravná č.14, 934 01 Levice

71,0

7.

COOP JEDNOTA SD, Poprad

Námestie Sv. Egídia 27, 058 25 Poprad

70,8

8.

COOP JEDNOTA SD, Martin

SNP 136, 039 17  Turčianske Teplice

70,7

9.

COOP JEDNOTA SD, Revúca

Sládkovičova 58, 05001 Revúca

70,3

10.

COOP JEDNOTA SD, Nitra

Štefánikova 54, 949 01 Nitra

70,3

11.

COOP JEDNOTA SD, Krupina

Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina

70,2

12.

COOP JEDNOTA SD, Liptovský

Mikuláš

ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš

69,8

13.

COOP JEDNOTA SD, Senica

Námestie oslobodenia 12, 905 47 Senica

69,8

14.

COOP JEDNOTA SD, Prievidza

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza

69,7

15.

COOP JEDNOTA SD, Topoľčany

Stummerova 5, 955 21 Topoľčany

69,4

16.

COOP JEDNOTA SD, Trstená

Hattalova 100, 028 01 Trstená

68,8

17.

COOP JEDNOTA SD, Žarnovica

Bystrická 44, 966 81 Žarnovica

68,5

18.

COOP JEDNOTA SD, Brezno

Nám. gen. Štefánika 44/52, 977 01 Brezno

68,4

19.

COOP JEDNOTA SD, Námestovo

Hviezdoslavova 1/11, 029 01 Námestovo

68,2

20.

COOP JEDNOTA SD, Galanta

Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta

67,9

21.

COOP JEDNOTA SD, Komárno

Vodná 36, 945 01 Komárno

66,7

22.

COOP JEDNOTA SD, Čadca

Palárikova 87, 022 01 Čadca

66,3

23.

GLOBUS, spol. s r. o., Zvolen

Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen

66,1

24.

COOP JEDNOTA SD, Trnava

Trojičné  námestie 9, 918 42 Trnava

65,9

25.

KORUNA, spol. s r. o., Žilina

Bytčianska 114, 010 03 Žilina

65,6

 

p. č.

Obchodné meno prevádzkovateľa

Sídlo

Podiel

26.

COOP JEDNOTA SD, Trenčín

Mierové námestie 19, 912 50 Trenčín

65,4

27.

CBA VEREX, a. s., Liptovský Mikuláš

Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš

63,3

28.

MILK-AGRO, spol. s r. o., Prešov

Čapajevova 36, 080 46 Prešov

63,1

29.

SINTRA, spol. s r. o., OZ Zdroj, Poprad

Hraničná 14, 058 01 Poprad

62,8

30.

KARMEN, spol. s r. o., Prešov

Strojnícka 15, 080 01 Prešov

62,1

31.

COOP JEDNOTA SD, Žilina

Predmestská 71, 010 83 Žilina

61,3

32.

MAKOS, a. s., Bardejov

Mičkova 31, 085 01 Bardejov

61,0

33.

LABAŠ, spol. s r. o., Košice

Textilná 1, 040 12 Košice

60,5

34.

KOMFOS Prešov, spol. s r. o., Ľubotice

Ľubochnianska 12, 080 06 Ľubotice

58,9

35.

DEKORT, spol. s r. o., Košice

Štefániková 42, 040 01 Košice

58,9

36.

CBA SLOVAKIA, a. s., Lučenec

Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec

57,6

37.

COOP JEDNOTA SD, Dunajská Streda

Korzo B. Bartóka č. 790, 929 01 D.  Streda

57,9

38.

GVP, spol. s r. o., Humenné

Tolstého 1, 066 01 Humenné

57,3

39.

NITRAZDROJ, a. s., Nitra

Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra

56,4

40.

Ing. Mariena Hatalčíková, Ko.Ma.Co., Modra

Štefániková 45, 900 01 Modra

56,3

41.

KAUFLAND SR, v. o. s., Bratislava

Trnavská cesta 41/A, 831 01 Bratislava 3

53,8

42.

RETAIL VALUE STRORES, a. s. (CARREFOUR)

Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava

53,5

43.

DILIGENTIA R. C., spol. s r. o. 1)

Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava

52,0

44.

TESCO STORES SR, a. s., Bratislava

Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava

49,5

45.

TERNO GROUP, k. s., Bratislava 2)

Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava

48,5

46.

BILLA, spol. s r. o., Bratislava

Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava

45,0

47.

LIDL, v. o. s., Bratislava

Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava

17,0

1)  prevádzkovateľ obchodnej siete Moja SAMOŠKA, TERNO, TERNO center

2) prevádzkovateľ obchodnej siete HYPERNOVA


« späť

Financovanie