Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Zaujímavé informácie

V Košiciach rezonovali rôzne témy

V Košiciach rezonovali rôzne témy

Rôzne aktuálne témy rezonovali v piatok 27. februára na informačnom dni pre poľnohospodárov a potravinárov z východného Slovenska v Košiciach. Veľa sa diskutovalo napríklad o problematike mladých poľnohospodárov, najmä v súvislosti s podmienkami vyplácania podpôr. Účastníkov zaujímali tiež výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú si budú môcť mladí poľnohospodári prenajať od Slovenského pozemkového fondu (SPF). Dokladom o vzdelaní pre túto kategóriu podnikateľov na pôde budú maturitné vysvedčenia, výučné listy, prípadne osvedčenia o absolvovaní akreditovaných kurzov v nitrianskom Agroinštitúte.

Vážnym problémom je naďalej vyplácanie podpôr v prípade tzv. dvojitých deklarácií, ktoré spomaľuje prísun finančných prostriedkov mnohým serióznym prvovýrobcom. Pôdohospodárska platobná agentúra podmieňuje úhradu podpôr uskutočnením kontrol, čo brzdí aj finančné transfery na plochy, ktoré nie sú sporné. Rezortné ministerstvo takisto informovalo, že degresivita pri vyplácaní platieb na znevýhodnené oblasti z Programu rozvoja vidieka sa nebude uplatňovať iba na Slovensku, ale mnohé iné krajiny, vrátane Rakúska a Poľska, ju už takisto aplikovali. Ďalšie otázky sa týkali integrovanej produkcie, komasácie pôdy či stability nových podporných mechanizmov, najmä v súvislosti s budúcoročnými parlamentnými voľbami a zostavovaním novej vlády.


« späť

Financovanie