Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Archív ankiet

Archív ankiet

02/01/2015

Ako ste bol spokojný s podnikateľským rokom 2014 ?

Úplne spokojný 15.38%
  15.38%
Spokojný 7.69%
  7.69%
Mohol byť aj lepší 38.46%
  38.46%
Nespokojný 38.46%
  38.46%

Celkový počet hlasov: 13


17/12/2014

Ste spokojný s tohtoročnou úrodou

áno 44.44%
  44.44%
nie 54.17%
  54.17%
neviem 1.39%
  1.39%

Celkový počet hlasov: 72


05/09/2014

Tohtoročná úroda obilnín a repky olejky bude vo Vašom podniku:

Nadpriemerná 46.3%
  46.3%
Priemerná 20.37%
  20.37%
Podpriemerná 29.63%
  29.63%
Neviem 3.7%
  3.7%

Celkový počet hlasov: 54


24/06/2014

Bude tento rok pre poľnohospodárov lepší ako vlaňajší ?

Ano 33.81%
  33.81%
Nie 53.96%
  53.96%
Neviem 12.23%
  12.23%

Celkový počet hlasov: 139


24/01/2014

Splnili tohtoročné Krajské informačné dni vaše očakávania ?

Áno 50%
  50%
Nie 36.36%
  36.36%
Neviem 13.64%
  13.64%

Celkový počet hlasov: 66


08/11/2013

Tohtoročná úroda obilnín a repky olejky bude vo Vašom podniku:

Výrazne lepšia ako vlani 40.98%
  40.98%
Rovnaká ako vlani 21.31%
  21.31%
Horšia ako vlani 37.7%
  37.7%

Celkový počet hlasov: 61


06/08/2013

Dopadnú rokovania o reforme SPP EÚ pre Slovensko priaznivo ?

áno 12.82%
  12.82%
nie 82.05%
  82.05%
neviem 5.13%
  5.13%

Celkový počet hlasov: 117


18/03/2013

Očakávate, že rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 bude pre vás:

lepší 47.01%
  47.01%
horší 46.15%
  46.15%
neviem 6.84%
  6.84%

Celkový počet hlasov: 117


03/01/2013

Budú podľa vás ďalej rásť ceny kukurice a hustosiatych obilnín?

Áno 48.19%
  48.19%
Nie 46.99%
  46.99%
Neviem 4.82%
  4.82%

Celkový počet hlasov: 83


23/10/2012

Aká bola podľa vás tohtoročná úroda obilnín čo do množstva a kvality ?

Výborná 9.68%
  9.68%
Dobrá 17.74%
  17.74%
Priemerná 9.68%
  9.68%
Slabá 62.9%
  62.9%

Celkový počet hlasov: 62


03/09/2012

Aká bude podľa vás tohtoročná úroda obilnín čo do množstva a kvality ?

Výborná 7.69%
  7.69%
Dobrá 10.26%
  10.26%
Priemerná 19.23%
  19.23%
Slabá 62.82%
  62.82%

Celkový počet hlasov: 78


04/07/2012

Považujete za potrebné opätovne legislatívne upraviť vzťahy medzi obchodnými reťazcami a dodávateľmi potravín ?

áno 90.77%
  90.77%
nie 8.46%
  8.46%
neviem 0.77%
  0.77%

Celkový počet hlasov: 130


05/04/2012

Bude podľa vás poľnohospodárstvo po voľbách prioritou novej vlády ?

áno 22.34%
  22.34%
nie 75.53%
  75.53%
neviem 2.13%
  2.13%

Celkový počet hlasov: 94


24/02/2012

Je podľa vás návrh reformy SPP pre Slovensko prijateľný?

áno 45.13%
  45.13%
nie 50.88%
  50.88%
neviem 3.98%
  3.98%

Celkový počet hlasov: 226


13/10/2011

Myslíte si, že sa do rozpočtu pre rok 2012 podarí presadiť národný doplatok priamych platieb?

áno 6.9%
  6.9%
nie 93.1%
  93.1%
neviem 0%
  0%

Celkový počet hlasov: 29


30/09/2011

Ste za to, aby sa výstava Agrokomplex konala aj budúci rok ?

áno 70.15%
  70.15%
áno, ale sú potrebné zmeny (aké - napíšte nám) 11.94%
  11.94%
nie 13.43%
  13.43%
iný návrh (aký - napíšte nám) 4.48%
  4.48%

Celkový počet hlasov: 67


22/08/2011

Ste za to, aby sa žatevný monitoring vykonával aj v roku 2012 ?

Áno 92%
  92%
Nie 8%
  8%
Neviem sa vyjadriť 0%
  0%

Celkový počet hlasov: 50


04/08/2011

Splnila ekonomická konferencia na tému „ Spoločná poľnohospodárska politika EÚ" vaše očakávanie ?

Áno úplne 19.7%
  19.7%
Áno 43.94%
  43.94%
Čiastočne 25.76%
  25.76%
Nie 10.61%
  10.61%

Celkový počet hlasov: 66


12/07/2011

Čo by malo byť kľúčové pre definíciu tzv. aktívneho farmára?

intenzita poľnohospodárskej výroby 19.49%
  19.49%
podiel tržieb z poľnohospodárstva na celkových tržbách 61.02%
  61.02%
iné kritériá 17.8%
  17.8%
neviem 1.69%
  1.69%

Celkový počet hlasov: 118


11/05/2011

Ako by sa mali riešiť tí poľnohospodári, ktorým sa neujdú financie na kompenzáciu škôd spôsobených tohtoročnými záplavami ?

Rokovaním s vládou SR o navýšení prostriedkov 28.47%
  28.47%
Celoslovenskými protestmi 60.85%
  60.85%
Stačí aj to málo, čo je k dispozícii 6.05%
  6.05%
Neviem 4.63%
  4.63%

Celkový počet hlasov: 281


21/10/2010

Ovplyvnilo zavedenie povinnosti elektronickej identifikácie oviec zásadne vaše príjmy?

áno 28.57%
  28.57%
čiastočne 0%
  0%
nie 42.86%
  42.86%
neviem 28.57%
  28.57%

Celkový počet hlasov: 7


18/10/2010

Odškodní podľa vás štát povodňami postihnutých poľnohospodárov?

áno 16.09%
  16.09%
nie 79.31%
  79.31%
neviem 4.6%
  4.6%

Celkový počet hlasov: 174


06/08/2010

Bude podľa Vás agropotravinárstvo prioritou novej vlády SR ?

áno 8.87%
  8.87%
nie 85.48%
  85.48%
neviem 5.65%
  5.65%

Celkový počet hlasov: 124


25/06/2010

Doržiava obchod novelizovaný zákon o potravinách ?

áno 5.41%
  5.41%
čiastočne 50%
  50%
nie 28.38%
  28.38%
neviem 16.22%
  16.22%

Celkový počet hlasov: 74


12/05/2010

Ak si za motorové vozidlo do 3,5 t pripojím náves/príves a táto jazdná súprava prekročí hmotnosť 3,5 t budem platiť po zmene vyhlášky na ceste I. triedy/diaľnice:

tak ako doteraz - mýtom 5.36%
  5.36%
diaľničnou nálepkou 75%
  75%
neviem 7.14%
  7.14%
nezaplatím 12.5%
  12.5%

Celkový počet hlasov: 56


28/04/2010

Čo je podľa vás hlavným cieľom stratégie rozvoja slovenského poľnohospodárstva ?

Trvalo udržateľný rozvoj 27.78%
  27.78%
Likvidácia poľnohospodárstva 66.67%
  66.67%
Obmedzenie dovozu potravín 1.85%
  1.85%
Iné 3.7%
  3.7%
Neviem 0%
  0%

Celkový počet hlasov: 54


13/04/2010

Splnilo XXII. VZ SPPK Vaše očakávania ?

Áno 18.75%
  18.75%
Nie 61.25%
  61.25%
Čiastočne 17.5%
  17.5%
Nezaujíma ma to 2.5%
  2.5%

Celkový počet hlasov: 80


29/03/2010

Zaregistrovali ste, že SPPK má vlastnú informačnú stranu v Roľníckych novinách?

áno 70.09%
  70.09%
nie 29.91%
  29.91%

Celkový počet hlasov: 107


09/02/2010

Myslíte si, že slovenskému poľnohospodárstvu sa bude v tomto roku dariť lepšie ako vlani?

áno 32.14%
  32.14%
nie 64.29%
  64.29%
neviem 3.57%
  3.57%

Celkový počet hlasov: 56


30/11/2009

Uvažujete kvôli vyšším cenám agrochémie na Slovensku o ich dovoze zo zahraničia?

áno 81.91%
  81.91%
nie 15.96%
  15.96%
je mi to jedno 2.13%
  2.13%

Celkový počet hlasov: 94


14/10/2009

Je podľa vás štátny rozpočet na rok 2010 pre poľnohospodárov akceptovateľný ?

áno 6.25%
  6.25%
nie 93.75%
  93.75%
je mi to jedno 0%
  0%

Celkový počet hlasov: 64


05/10/2009

Aké skúsenosti máte s prevádzkou samoobslužných automatov na mlieko?

už sme ho uviedli do prevádzky 3.45%
  3.45%
chceli by sme ho v blízkej budúcnosti uviesť do prevádzky 27.59%
  27.59%
neuvažovali sme o jeho uvedení do prevádzky 68.97%
  68.97%

Celkový počet hlasov: 29


09/09/2009

V 27. týždni je priemerná cena potravinárskej pšenice 119,08 €/tonu. Očakávate, že v nasledujúcom štvrťroku jej cena zaznamená:

Nárast 23.85%
  23.85%
Pokles 28.44%
  28.44%
Bez výraznej zmeny 47.71%
  47.71%

Celkový počet hlasov: 109


03/07/2009

Pri súčasnom vývoji počasia, očakávate lepšiu úrodu poľných plodín (obilniny, olejniny) ako vlani?

Áno 9.64%
  9.64%
Nie 87.35%
  87.35%
Neviem 3.01%
  3.01%

Celkový počet hlasov: 166


05/05/2009

Ktorý z uvedených poplatkov v obchodných reťazcoch považujete za absurdnejší?

Províziu za stabilnú spoluprácu vo výške 1,5% objemu nákupu bez DPH a spotreb. dane (CBA 2008) 7.41%
  7.41%
Poplatok za vystavenie faktúry vo výške1% objemu nákupu bez DPH a spotreb. dane (Metro a Tesco 2008) 92.59%
  92.59%

Celkový počet hlasov: 54


14/04/2009

Myslíte si, že medzinárodné protestné zhromaždenie v Prahe malo nejaký význam?

áno 70.87%
  70.87%
nie 25.2%
  25.2%
neviem 3.94%
  3.94%

Celkový počet hlasov: 127


17/03/2009

Na akej úrovni, podľa vás, je riešiteľná krízová situácia v agrorezorte Slovenska?

na úrovni jednotlivých podnikov (napr. spájanie sa do odbytových združení) 15.24%
  15.24%
Slovensko (minister, vláda, samospráva) 11.43%
  11.43%
EÚ (trhové opatrenia a podpory) 73.33%
  73.33%

Celkový počet hlasov: 105


23/02/2009

Odskúšali ste si už METEOSERVIS, ktorý pre Vás pripravila SPPK v spolupráci s Agra Poisťovňou?

Áno, METEOSERVIS je veľmi zaujímavý a prehľadný. 56.46%
  56.46%
Áno, ale mám problémy pracovať s METEOSERVISOM 30.61%
  30.61%
Nie, METEOSERVIS ma vôbec nezaujíma. 12.93%
  12.93%

Celkový počet hlasov: 379


04/02/2009

Aké máte prvé skúsenosti s používaním eura ako novej slovenskej meny?

Dobré 83.33%
  83.33%
Zlé 10.26%
  10.26%
Ešte som nepoužil euro ako platidlo 6.41%
  6.41%
neuvažovali sme o jeho uvedení do prevádzky 0%
  0%

Celkový počet hlasov: 78


03/01/2009

Podľa Vás, do akej miery sú ceny na trhu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami na Slovensku ovplyvňované vývojom cien na svetovom trhu?

na 100% 59.57%
  59.57%
len do určitej miery 27.66%
  27.66%
vôbec nie 12.77%
  12.77%

Celkový počet hlasov: 47


01/12/2008

Ponúknete svoju pšenicu, jačmeň alebo kukuricu do intervenčného nákupu na PPA ?

Áno, cena je tam lepšia ako na trhu (101,31 €/t) 11.76%
  11.76%
Nie, nevyhovujú mi podmienky intervencie 70.59%
  70.59%
Zatiaľ som sa nerozhodol 17.65%
  17.65%

Celkový počet hlasov: 34


03/11/2008

Zasiahne svetová finančná kríza aj slovenský agropotravinársky komplex ?

áno 91.49%
  91.49%
nie 6.38%
  6.38%
neviem 2.13%
  2.13%

Celkový počet hlasov: 94


02/10/2008

Uprednostňujete pri nákupe potravín výrobky so slovenskou značkou kvality?

áno 87.5%
  87.5%
nie 12.5%
  12.5%

Celkový počet hlasov: 40


22/09/2008

Ste spokojní s tohtoročnou úrodou obilnín?

áno 42.5%
  42.5%
nie 57.5%
  57.5%

Celkový počet hlasov: 40


02/09/2008

Tohtoročná úroda obilnín a repky olejky bude vo Vašom podniku:

výrazne znížená vplyvom dažďu a vetra 35.62%
  35.62%
stále uspokojivá, aj keď sme čakali lepšiu 38.36%
  38.36%
výrazne lepšia ako po minulé roky 26.03%
  26.03%

Celkový počet hlasov: 73


07/07/2008

Využijete možnosť lacnejšieho nákupu automobilov pre členov SPPK?

áno 5.13%
  5.13%
nie 76.92%
  76.92%
budem nad ponukou uvažovať 17.95%
  17.95%
neviem 0%
  0%

Celkový počet hlasov: 39


26/06/2008

Myslíte si, že euro bude prínosom pre poľnohospodársko-potravinársky komplex?

áno 48.65%
  48.65%
nie 33.78%
  33.78%
možno 10.81%
  10.81%
nezaujíma ma to 6.76%
  6.76%

Celkový počet hlasov: 74


16/05/2008

Už ste vykonali technickú kontrolu u svojich traktorov

áno 25%
  25%
urobíme to do júna 12.5%
  12.5%
plánujeme to do konca roka 62.5%
  62.5%

Celkový počet hlasov: 24


03/04/2008

Na čo by sa mal prioritne zamerať potravinársky sektor na Slovensku ?

na korektnosť vzťahov dodávateľov s obchodnými reťazcami 19.67%
  19.67%
na podporu spotreby domácich výrobkov 72.13%
  72.13%
na registrovanie označení tradičných potravín na úrovni EÚ 8.2%
  8.2%

Celkový počet hlasov: 61


06/03/2008

Ako by malo slovenské poľnohospodárstvo reagovať na očakávané negatívne vplyvy globálneho otepľovania?

1.sfunkčniť už existujúce a dobudovávať nové závlahové systémy 17.19%
  17.19%
2.zriadiť fond na úhradu škôd poľnohospodárom spôsobených výkyvmi počasia 9.38%
  9.38%
3.investovať a prispôsobiť rastlinnú a živočíšnu výrobu (odrody odolné suchu, apod.) 73.44%
  73.44%

Celkový počet hlasov: 64


05/02/2008

Čo si myslíte, že bude prioritou roku 2008 z pohľadu slovenského poľnohospodárstva?

čerpanie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 86.57%
  86.57%
pozemkové úpravy v SR 5.97%
  5.97%
zavedenie EURO na Slovensku 7.46%
  7.46%

Celkový počet hlasov: 67


09/01/2008

Slovensko má v porovnaní s Českou republikou najmä v posledných rokoch nižšie hekt. výnosy poľn. plodín, napr.: obilnín, olejnín, zemiakov, cukrovej repy, ovocia. Čo je podľa Vás hlavnou príčinou?

Nižšie vstupy do pôdy (hnojenie, CHOP, osivá) 28.57%
  28.57%
Nižšia úroveň podpôr 6.35%
  6.35%
Menej vhodné pôdno – klimatické podmienky 9.52%
  9.52%
Nižšia odborná úroveň riadenia 47.62%
  47.62%
Horšia vybavenosť (budovy stroje, technológie) 4.76%
  4.76%
Iné 3.17%
  3.17%

Celkový počet hlasov: 63


13/12/2007

Budete sa uchádzať o finančnú podporu z Programu rozvoja vidieka pre SR na roky 2007 – 2013 ?

áno 80.28%
  80.28%
nie 19.72%
  19.72%

Celkový počet hlasov: 71


21/11/2007

Zneužívajú podľa vás obchodné reťazce svoju ekonomickú silu ?

áno 92.56%
  92.56%
nie 7.44%
  7.44%

Celkový počet hlasov: 121


17/10/2007

Myslíte si, že pre producentov surového kravského mlieka (SKM) na Slovensku by bolo najlepšie kvotáciu SKM:

zrušiť 56.67%
  56.67%
ponechať v súčasnej podobe 33.33%
  33.33%
ponechať a zároveň zmeniť súčasnú legislatívu (zníž. odvodov za prekročenie kvóty, predaj kvóty ...) 10%
  10%

Celkový počet hlasov: 60


01/10/2007

Myslíte si, že avizované zvýšenie cien mlieka ovplyvní jeho spotrebu?

áno 37.78%
  37.78%
nie 55.56%
  55.56%
neviem 6.67%
  6.67%

Celkový počet hlasov: 45


21/09/2007

Zúčastníte sa na 12. majstrovstvách SR v orbe v Bánove ?

áno 52.94%
  52.94%
nie 47.06%
  47.06%

Celkový počet hlasov: 17


19/09/2007

Aký máte postoj k používaniu geneticky modifikovaných plodín v potravinách a krmivách?

Pozitívny 16.87%
  16.87%
Skôr pozitívny 4.82%
  4.82%
Skôr negatívny 39.76%
  39.76%
Negatívny 26.51%
  26.51%
Neviem posúdiť 12.05%
  12.05%

Celkový počet hlasov: 83


20/08/2007

Čo vás najviac láka na Agrokomplex do Nitry ?

Výstava moderných strojov a zariadení 21.74%
  21.74%
Výstava a prehliadka hospodárskych zvierat 10.87%
  10.87%
Výstava a ochutnávka potravinárskych výrobkov 2.17%
  2.17%
Možnosť uzavrieť obchodné dohody 0%
  0%
Možnosť stretnúť starých zmámych 54.35%
  54.35%
Nákupné príležitosti 6.52%
  6.52%
Iné 4.35%
  4.35%

Celkový počet hlasov: 46


09/08/2007

Aký podiel na cene potravinárskeho výrobku by mala podľa vás tvoriť cena základnej suroviny od prvovýrobcu?

do 10% 3.7%
  3.7%
11 – 25% 0%
  0%
26 – 33% 11.11%
  11.11%
34 – 50% 3.7%
  3.7%
51 – 66% 14.81%
  14.81%
67 – 75% 66.67%
  66.67%

Celkový počet hlasov: 27


07/08/2007

Myslíte si, že extrémy počasia nie sú bežné riziko podnikania a roľníci by za škody mali byť kompenzovaní ?

áno 78.69%
  78.69%
nie 16.39%
  16.39%
neviem posúdiť 4.92%
  4.92%

Celkový počet hlasov: 61


26/07/2007

Uvítali by ste, ak by sa na tejto stránke prezentovali regióny prostredníctvom riaditeľov RPPK ?

áno 74.36%
  74.36%
nie 25.64%
  25.64%

Celkový počet hlasov: 39


18/07/2007

Očakávate vyššiu produkciu obilnín ako vlaní?

áno 15.91%
  15.91%
nie 84.09%
  84.09%
neviem 0%
  0%

Celkový počet hlasov: 44


11/07/2007

Ste spokojní so schválenou novelou Zákonníka Práce

áno 12.12%
  12.12%
nie 54.55%
  54.55%
neviem to posúdiť 33.33%
  33.33%

Celkový počet hlasov: 33


02/07/2007

Myslíte si, že príčinou nízkeho záujmu zo strany agropodnikateľov o účasť na výstave Agrokomplex Nitra 2007 je:

termín uskutočnenia výstavy 4.26%
  4.26%
vysoké náklady na výstavu 57.45%
  57.45%
nízky efekt na odbyt výrobkov 34.04%
  34.04%
spôsob a výška poskytovania dotácií na účasť na výstavách 4.26%
  4.26%

Celkový počet hlasov: 47


20/06/2007

Ste spokojní s činnosťou vašej RPPK...

áno 70.21%
  70.21%
nie 29.79%
  29.79%
neviem posúdiť 0%
  0%

Celkový počet hlasov: 47


07/06/2007

Aké sú podľa Vás hlavné príčiny aktuálneho úpadku chovu ošípaných na Slovensku?

Nízka produktivita práce v chovoch (zaostalé technológie) 14.29%
  14.29%
Nízke parametre úžitkovosti 5.95%
  5.95%
Posilnenie slovenskej koruny a negatívny vplyv na zahraničný obchod a cenu mäsa 4.76%
  4.76%
Nedostatočná ochrana a podpora domácich producentov 72.62%
  72.62%
Iné 2.38%
  2.38%

Celkový počet hlasov: 84


23/05/2007

Ako ste informovaní o podmienkach podávania žiadostí o agrárne podpory ?

veľmi dobre 16.33%
  16.33%
dostatočne 51.02%
  51.02%
málo 18.37%
  18.37%
vôbec 14.29%
  14.29%

Celkový počet hlasov: 49


04/05/2007

Myslíte si, že pestovatelia repky využijú šancu uchádzať sa okrem podpory SAPS, POP aj o podporu 45 EUR na hektár energetickej plodiny ?

áno 81.36%
  81.36%
nie 16.95%
  16.95%
neviem 1.69%
  1.69%

Celkový počet hlasov: 59


18/04/2007

Prispeje posilňovanie koruny k znižovaniu cien chemických prípravkov používaných v agrosektore ?

Áno 6.35%
  6.35%
Nie 87.3%
  87.3%
Neviem 3.17%
  3.17%
Nezaujíma ma to 3.17%
  3.17%

Celkový počet hlasov: 63


04/04/2007

Podarí sa podľa Vás zastaviť v tomto roku prepad živočíšnej výroby?

Áno 12.5%
  12.5%
Nie 82.5%
  82.5%
Neviem 2.5%
  2.5%
Nezaujíma ma to 2.5%
  2.5%

Celkový počet hlasov: 80


20/03/2007

Kúpili by ste si prednostne bravčovinu, alebo výrobok z bravčového mäsa, ak by bol označený " Krajina pôvodu: Slovensko" ?

áno 96%
  96%
nie 3%
  3%
neviem 1%
  1%

Celkový počet hlasov: 100


07/03/2007

Zoznámili ste sa s novelou Zákonníka práce ?

Áno 25.76%
  25.76%
Nie 23.14%
  23.14%
Nezaujíma ma to 51.09%
  51.09%

Celkový počet hlasov: 229


12/02/2007

Vyhovuje vám znenie opatrení v návrhu Programu rozvoja vidieka pre SR na obdobie 2007 – 2013 ?

áno 28.38%
  28.38%
nie, predložím pripomienku 55.41%
  55.41%
zatiaľ som ho nevidel 16.22%
  16.22%

Celkový počet hlasov: 74


30/01/2007

Všímate si pri kúpe ovocia a zeleniny dodávateľa ?

áno 52.38%
  52.38%
nie 25.85%
  25.85%
niekedy 21.77%
  21.77%

Celkový počet hlasov: 147


19/01/2007

Myslíte si, že vstup Rumunska a Bulharska do EÚ zvýši obchodovanie so slovenskými agro-potravinárskymi výrobkami?

áno 60.51%
  60.51%
nie 37.44%
  37.44%
neviem 2.05%
  2.05%

Celkový počet hlasov: 195


09/01/2007

Myslíte si, že predvianočné a predsilvestrovské nákupy prispejú k vyššiemu predaju domácich potravín ?

áno 70.3%
  70.3%
nie 26.73%
  26.73%
neviem 2.97%
  2.97%

Celkový počet hlasov: 101


22/12/2006

Pokladáte podporu pestovania tabaku v EÚ za potrebnú ?

áno 13.76%
  13.76%
nie 85.63%
  85.63%
neviem 0.61%
  0.61%

Celkový počet hlasov: 327


28/11/2006

Urýchli mediácia riešenie sporov medzi organizáciami ?

áno 28%
  28%
nie 2%
  2%
možno 64%
  64%
neviem čo je mediácia 6%
  6%

Celkový počet hlasov: 50


20/11/2006

Budú u nás cudzinci vo veľkom nakupovať pôdu ?

áno 93.5%
  93.5%
nie 2.5%
  2.5%
neviem 4%
  4%

Celkový počet hlasov: 200


06/11/2006

Môže sa slovenské poľnohospodárstvo zaobísť bez agrodotácií ?

áno 10.61%
  10.61%
áno, ak sa zrušia všade 70.67%
  70.67%
nie 17.32%
  17.32%
neviem 1.4%
  1.4%

Celkový počet hlasov: 358


27/10/2006

Pomohli by odbytové združenia zlepšiť predaj poľnohospodárskych výrobkov v SR ?

áno 70.45%
  70.45%
nie 19.7%
  19.7%
neviem 9.85%
  9.85%

Celkový počet hlasov: 335


17/10/2006

Myslíte si, že zvýšenie pokút obchodným reťazcom pomôže zlepšiť kvalitu predaja potravín ?

áno 69.21%
  69.21%
nie 10.84%
  10.84%
neviem 19.95%
  19.95%

Celkový počet hlasov: 406


10/10/2006

Plánujete v období 2007 - 2013 podať projekt na modernizáciu farmy?

áno 34.65%
  34.65%
nie 28.87%
  28.87%
neviem 36.48%
  36.48%

Celkový počet hlasov: 381


03/10/2006

Budú sa podľa vás na Slovensku vo väčšom rozsahu pestovať plodiny na báze GMO?

áno 58.3%
  58.3%
nie 11.58%
  11.58%
neviem 30.12%
  30.12%

Celkový počet hlasov: 259


22/09/2006

Mali by podľa vás aj naďalej poľnohospodári platiť poplatky za úžívanie ciest I. triedy?

áno 8.05%
  8.05%
nie 88.59%
  88.59%
neviem 3.36%
  3.36%

Celkový počet hlasov: 149


Financovanie