Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Zaujímavé informácie

Projekt „Komplexný systém zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku“ riešený s podporou Recyklačného fondu

Projekt „Komplexný systém zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku“ riešený s podporou Recyklačného fondu

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora za finančnej podpory Recyklačného fondu realizovala projekt „Komplexný systém zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku“, ktorého cieľom bolo významným spôsobom prispieť k informovanosti obyvateľov Slovenskej republiky o existujúcom komplexnom systéme zberu a spracovania odpadov z agropotravinárskeho priemyslu na Slovensku a k zvýšeniu povedomia obyvateľov Slovenskej republiky v problematike triedeného zberu komunálneho odpadu, ktorý sa javí ako najvýznamnejší nástroj znižovania množstva komunálneho odpadu a ďalšieho zhodnocovania odpadov vo forme suroviny, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Ďalším významným cieľom projektu bolo pozitívne ovplyvňovať podnikateľskú základňu v oblasti agropotravinárstva pre plnenie povinností v oblasti odpadového a obalového hospodárstva.

Nižšie Vám prinášame prezentačno-informačné materiály, ktoré slúžili ako podpora na naplnenie cieľom projektu „Komplexný systém zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku“ počas jeho realizácie na medzinárodnom veľtrhu Danubius Gastro 2014 a medzinárodnej poľnohospodársko-potravinárskej výstave Agrokomplex 2014.

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie